Jyothirbheemeshwara Vratha (ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ/ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವಿವರ)

Jyothirbheemeshwara (ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ) vratha , also known as Pathi Sanjeevini vratha(ಪತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವ್ರತ) / Bheemana Amaavasye ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ,  usually celebrated across Karnataka and some other parts of Southern India. This vratha or religious custom is performed on Amavasya day or no moon day of Aashaadha maasa- Krishna paksha.. That is the last day of aashaadha maasa..

This Vratha is usually observed by unmarried girls, as well as married women for 9 years, post their marriage…This Vratha is performed for husband’s long life and health..

ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವ್ರತವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ/ಪತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವ್ರತ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.. ಆಷಾಢಮಾಸದ ಕಡೆ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ…

IMG_20200720_100942

ವ್ರತ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ:-

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹರಡಿ ಇಡಿ…ಎರಡು ದೀಪದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು , ಬಲ ಭಾಗದ ದೀಪದ ಕಂಬಕ್ಕೆ, ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬಿನ- ಅರಿಶಿನದ ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕು… ದಾರಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟು, ಒಂಬತ್ತು ಎಳೆ ಇರಬೇಕು… ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು…

ಅದರ ಮುಂದೆ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು, ಮೊದಲು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.. ದೀಪಗಳು ಈಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಕೆಲವರು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ…

ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಭೀಮೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ.. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿಗಡುಬು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ… ಈಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಠಿಸಿ, ಧೂಪ, ದೀಪ , ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಗೆಜ್ಜೇವಸ್ತ್ರ, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು…

ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಂಡಾರ ಒಡೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕರಿಗಡುಬು ಹಿಟ್ಟು (ಭಂಡಾರ) ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಡೆಸುವುದು..

ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟಿನ ದಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು… ಹಬ್ಬದಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ..

Vratha procedure is as follows ::

In a tray or a plate spread rice, over which place 2 lamps or deepada kamba..In the sideways, keep 9 betel leaves, 9 betel nuts ( In some customs 2-2 betel leaves).. In front of the rice spread plate, place Lord Ganesha vigraha..

The deepada kamba or lamps are tied with Turmeric smeared thread tied with Arishinada kombu( or beru or turmeric root)..  Along with this we also make threads smeared with arishina or turmeric with 9 knots for the ladies performing in the pooja which is tied towards the end of the pooja.. This is the set-up..

Now, light the deepa or lamps and chant Ganapathi ashtottara, shlokas, Shiva Ashtottara.. The lamps are said to indicate Lord Shiva and Goddess Parvathi. The yellow threads( turmeric smeared threads) are tied to the right wrists of the ladies performing the pooja by the elderly ladies of the household/ husbands..

wsrqgs15339858891.jpg

IMG_20200715_141432

Prepare habbada adige like Chitranna /Puliyogare/Any rice bhath like Vaangibhath or beans-carrot bhath , Paayasa, Kadubu etc.. Post 9 years of pooja the married ladies need to give a pair of lamps to their mother as baagina…

Vratha Katha or legend associated with the festival:

Long time back lived a brahmin called Maadhava and his wife Susheela  who had  5 daughters and 9 sons and Maadhava was too poor to feed his wife and children..

On the other side the king of Saurashtra, Vajrabaahu had a son, who, due to his ill-fate died at a very young age and the king thought in his mind that atleast if he gets his son’s dead body married, son will attain moksha and atleast they will have a feeling that he was married.. So started searching for a girl who is ready to marry the dead body of the prince, stating that he would provide lakhs of rupees to the girl/girl’s family who gets married to his dead son..

Maadhava, suffering in poverty, thought to get one of his daughters’ married to the dead prince to which his wife Susheela strongly refused saying she will give her daughters only to person who is alive, may be, no matter if he is poor,deaf/dumb/blind, but must be alive and not a dead body..  He convinced his wife, somehow, and sent his youngest daughter to the palace and came home with lakhs of rupees..  The King Vajrabaahu left his daughter-in-law( brahmin’s daughter) and his dead prince in the cremation ground and came back to his palace.. The people who watched all these, cried for the girl’s situation and ill-fate and went to their homes..

The girl, all alone in the ground, heard only the voices of evil-spirits/owls/bats etc.. cried and prayed sincerely to Lord Shiva and Parvathi, and the Gods appeared before her and told her the vratha vidhaana, to make two lamps out of mud and worship it.. The girl did the vratha and immediately her dead prince-husband turned alive.. She felt very happy and the Gods also blessed her with a beautiful palace, servants, kingdom and her husband became the king and she, the queen… Her father , who again due to his ill-fate, had lost all the money given by the king and met his daughter-queen, begged her pardon and stayed with her in her palace…

This festival is said to bring happiness, peace, prosperity, harmony, health in the homes..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.