Ananthana chaturdashi greetings – ಅನಂತನ ಚತುರ್ದಶಿ ಶುಭಾಶಯ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

1504609682204

ಶಾಂತಾಕಾರಮ್ ಭುಜಗಶಯನಮ್ ಪದ್ಮನಾಭಮ್ ಸುರೇಶಮ್
ವಿಶ್ವಆಕಾರಮ್ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಮ್ ಶುಭಾಂಗಮ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಮ್ ಕಮಲನಯನಮ್ ಯೋಗಿ ಹೃದ್ಯಾ ನಗಮ್ಯಮ್
ಪುಣ್ಯೋ ಪೇತಮ್ ಪುಂಡರೀಕಾಅಕ್ಷಾಂ ಮೇಘವರ್ಣಮ್ ಶುಭಾಂಗಮ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಮ್ ಕಮಲನಯನಮ್ ಯೋಗಿ ಹೃದ್ಯಾ ನಗಮ್ಯಮ್ ಪುಣ್ಯೋ ಪೇತಮ್ ಪುಂಡರೀಕಾಅಕ್ಷಾಂ ವಿಷ್ಣುಮ್ ಒಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ನಾಥಮ್

Today on the occasion of vrata, let’s pray to Lord Vishnu, worshipped in Ananthapadmabha swamy form for health, wealth, prosperity to one and all 💐💐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.