Durga Devi aarati haadu – ದುರ್ಗೆ ಆರತಿ ಹಾಡು (ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ 2)

ಇನ್ನೇನು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ… ಈ ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 8ನೆ ದಿನವಾದ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹಾಡಬಹುದಾದ ದುರ್ಗಾ ಆರತಿ ಹಾಡು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ….

ಜಯವಾಗಲೆಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ
ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರಿ ಚಂಡಿಕೆಗೆ
ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾತೆಗೆ
ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರಿ ಶಿವಸತಿಗೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರೆಗೆ ಸುಂದರವಾದನೆಗೆ
ಚಂದ್ರಮುಖಿಗೆ ಆರತಿ
ವೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ವಂದಿತ ಪಾದೆಗೆ
ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರಿ ಚಂಡಿಕೆಗೆ

ಮಂಗಳ ಚಂಡಿಕೆಗಾರತೀ
ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಿಗಾರತೀ
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುಂಡಮಾಲೆಯಧರಿಸಿದ
ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ

ಜಯವೆನ್ನಿ ಶುಭವೆನ್ನಿ ಚಂಡಿಗೆ
ಭಯನಾಶ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾತ್ಯಯನಿಗೆ
ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ನೀಡೋಳಿಗೆ
ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ದುರ್ಗೆಗೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.