Shakti Devataa Stotra And Legends – ಶಕ್ತಿ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ (ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ 4)

Legend associated with Shakti devataa temples of India :::-

When Sati ಸತಿ (other form of goddess Parvathi ) married Lord Shiva ಈಶ್ವರ, Sati’s father Daksha ದಕ್ಷ, who considered Shiva as his enemy, as he was a Smashaana vaasi ಸ್ಮಶಾನ ವಾಸಿ(one who resides in crematorium) and disliked him.. With great anger, Daksha abandoned his daughter coming his home..

Few days later, Daksha performed a big yaagaa and homa with all Gods and Goddessess invited for the same , except Lord Shiva.. Sati went to question her father , for not inviting her husband, for which Daksha humiliated her and Lord Shiva.. Unable to bear the humiliation she fell into the divine Yagna kunda ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ( sanctorum where pooja is performed in Hindu religion by invoking Gods), due to this the entire pooja sanctum sanctorum turned into blood shed ..

Hearing this Lord Shiva, with great anger , took form of Veerabhadra and Mahaakaali.. Veerabhadra and Mahaakaali went and killed Daksha.. Later Lord Shiva in his original form broke down , holding his wife’s burnt body… Lord Brahma and Lord Vishnu approached him and blessed Sati’s body to become various shakti peetas ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳು…

IMG_20181012_113154

_20181012_125359

Pics::Kamakshi Devi and lemon lamps lit by devotees

ಶಕ್ತಿ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರ:::-

ಲಂಕಾಯಾಮ್ ಶಾಂಕರಿ ದೇವಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಚಿಕಾಪುರೇ|
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಶೃಂಖಲಾ ದೇವಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ರೌಂಚ ಪತ್ತಿನೆ
ಅಲಂಪುರ್ಯಾಮ್ ಜೋಗುಳಾಂಬ|
ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಬ್ರಮರಾಂಬಿಕ , ಹರಿದ್ವಾರೆ ಕಾಮರೂಪ
ಪೀಠಾಯಮ್ ಪುರುಹೂತಿಕೆ |
ಉಜ್ಜಯಿಣ್ಯಂ ಮಹಾಕಾಳಿ , ಪ್ರಯಾಗೆ ಮಾಧವೇಶ್ವರಿ|
ಜ್ವಾಲಾಯಮ್ ವೈಷ್ಣವಿದೇವಿ, ಗಯಾ ಮಂಗಳಗೌರಿಕಾ|
ಒಡ್ಯಾನೆ ಗಿರಿಜದೇವಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಚಿತ್ರಕೂಟಕೆ|
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ಯಾಮ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ,ಮಾಹುರ್ಯಾ ಮೇಕವೀರಿಕಾ |
ವಾರಣಾಸಿಯಾಮ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಕಾಶ್ಮೀರೆ
ತು ಸರಸ್ವತಿ|

ಅಷ್ಟ ದಶಸು ಪೀಠೇಷು ಯೋಗಿನ್ಯೋ ದೇವನಿರ್ಮಿತ|
ತಾಸಾಂ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ನ ಮೃತ್ಯು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶನಮ್||
ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಮ್ ಸರ್ವ ಕಾಮಫಲ ಪ್ರದಮ್||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.