Baana Daariyalli Soorya Lyrics (ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ)

ಇದು ಸಿನೆಮಾ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಜೋಗುಳದ ಹಾಡು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ…

This song comes under both lullaby song and movie song category.. Sung by veteran Dr. K. J. Yesudas from the movie ‘Bhaagyavanta‘..

ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾರಿಹೋದ
ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದ
ಮಿನುಗು ತಾರೆ ಅಂದ
ನೋಡು ಎಂಥ ಚಂದ
ರಾತ್ರಿಯಾಯ್ತು ಮಲಗು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ
ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಾ||ಬಾನ||

ನೀನಾಡೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೇನಿನಂತೆ
ನಗುವಾಗ ಮೊಗವೊಂದು ಹೂವಿನಂತೆ ||ನೀ||
ನೀನೊಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ
ಮಗುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ||ಬಾ||

ಆ ದೇವ ನಮಗಾಗಿ ತಂದಾ ಸಿರಿಯೇ…
ಆ ದೇವ ನಮಗಾಗಿ ತಂದಾ ಸಿರಿಯೇ…
ಈ ಮನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನ ನಗೆಯೇ…
ಅಳಲೇನು ಚಂದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ದೊರೆಯೇ..
ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗು ಜಾಣ ಮರಿಯೆ, ನನ್ನ ಜಾಣ ಮರಿಯೇ.. || ಬಾನ ….||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.