Jo Jo Laali(ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ) Lyrics

This song is an evergreen lullaby sung by Shri K J Yesudas and acted by veteran actor Dr Vishnuvardhan..

ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ
ಚಿನ್ನಾ ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಾಡುವೆ..
ಹೂವಂತ ಕನಸು ತಾ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ
ನಗುವ ಅಳುವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಂದು…

ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ.. ಚಿನ್ನಾ ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಾಡುವೆ…

ನಿದಿರಾದೇವಿ ಬಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಾರೆಯಿಂದಾ ಈ ಭೂಮಿಗೆ
ನಿದಿರಾದೇವಿ ಬಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಾರೆಯಿಂದಾ ಈ ಭೂಮಿಗೆ..
ಸಾವಿರ ರಂಗಿನ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ …
ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ…
ಚಿನ್ನದ ತೇರಲಿ ಒಲವಿಂದ ಬಂದು
ತಾರೆ ಮುತ್ತು ಕಂದಂಗೆ ಇಂದು.. 

ಜೋಜೋ ಲಾಲಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ…ಚಿನ್ನಾ ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಾಡುವೆ..

ಚಿಪ್ಪಿ ಮಡಿಲ ಮುತ್ತಂತೆಯೇ
ದೀಪದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇರುವಂತೆಯೇ…..
ಚಿಪ್ಪಿ ಮಡಿಲ ಮುತ್ತಂತೆಯೇ
ದೀಪದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇರುವಂತೆಯೇ…..
ಕಿರಣದೆ ಕಾಂತಿ ಕುಳಿತಂತೆಯೇ
ಮೊಗ್ಗಲಿ ಸೌರಭ ಇರುವಂತೆಯೇ
ರಾತ್ರಿ ಸೆರಗು ಹಾಸಿರಲಿಂದು
ಮಲಗು ಮಮತೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು…

ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ…ಚಿನ್ನಾ ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಾಡುವೆ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.