Mukta Serial Title Song – 1 Lyrics( ಮುಕ್ತ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ)

ಶ್ರೀ ಟೀ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಂ ರವರ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ,ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವುಗಳು
ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ…ಈ ಹಾಡುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ…

This is an evergreen, soothing song by renowned singers and great lyrics..!!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಟಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು… ಆಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ…

ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ :: ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
ಹಾಡುಗಾರರು:- ಶ್ರೀ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗಿದೆ..

( ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಷರ/ಪದ ಲೋಪಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ…)

Male voice::

ಕಾರುಮೋಡ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದಾಗ ಕಣ್ಣ ಹನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ|
ಮರದ ಹಕ್ಕಿ ಮರಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಸಿದರೆ ಅದರ ದನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ|
ಎದೆಯ ನೋವು ಹಾಡಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಕ್ತಿ|
ಎಂದು ಆದೇವು ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ||

Female voice :-

ಏರು ನದಿಗೆ ಇದಿರಾಗಿ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಬಹುದು ಜೀವ, ದಾಟಿ ಈ ಪ್ರವಾಹ|
ತಾನು ಬೆಂದು ತಿಳಿ ಬೆಳಕ ಬೀರುತಿದೆ ಒಂದು ಇರುಳ ದೀಪ, ನಿಶ್ಚಯದ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ||

Male voice:

ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಸೆರೆ ಒಡೆದ ಗಂಧ ಹೂವಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಎಲ್ಲುಂಟು ಆಚೆ ತೀರಾ..

Female voice:

ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಸೆರೆ ಒಡೆದ ಗಂಧ ಹೂವಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಎಲ್ಲುಂಟು ಆಚೆ ತೀರಾ..

ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ …………..

|| ಕಾರುಮೋಡ ||

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.