10 Useful Kitchen/Cooking Tips-1 (10 ಉಪಯುಕ್ತ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳು-1)

Below are some Useful Kitchen Tips... Many of you might be aware of these, but this post is for those who are new to kitchen/unaware of these tips... All these are my Grandma's cooking tips...  ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು.... ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು... ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳು ಇವೆ.. ಆಗಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ … Continue reading 10 Useful Kitchen/Cooking Tips-1 (10 ಉಪಯುಕ್ತ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳು-1)

List Of Recipes Using Left Over Curd/Sour Buttermilk(ಉಳಿದ ಮೊಸರು/ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಡುಗೆಗಳ ವಿವರ)

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.... ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಳ ಅಡುಗೆಗಳು ಕೆಳಗಿದೆ... ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ.. ಈ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ..... Sometimes, If we skip using curd or buttermilk or if there is left-over sour curd, we can make below recipes.... I am providing the links for … Continue reading List Of Recipes Using Left Over Curd/Sour Buttermilk(ಉಳಿದ ಮೊಸರು/ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಡುಗೆಗಳ ವಿವರ)

Some Useful Parenting Tips(ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೆಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು)..

Being a mother of two kids, I can say that parenting is not easy and it requires patience.. Though not an expert in this regard or a counselor, based on daily experiences, can share some useful parenting tips to my beloved readers.. [1] First is making them practice good hygiene.. Like, washing their hands before … Continue reading Some Useful Parenting Tips(ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೆಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು)..

Recipes From Left Over Sugar Syrup(ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು?)

ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಥವಾ ರಸಗುಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ... ಆ ಪಾಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು  ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ... ಒಂದು , ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೆಂಪಗೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು, ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಕ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ, ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬೇಸನ್ ಲಾಡು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.. ಎರಡು, ಶಾವಿಗೆ , ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು.. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದರ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ನೋಡಿಕೊಂಡು … Continue reading Recipes From Left Over Sugar Syrup(ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು?)

Tips To Combat Stress During Pregnancy(ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?)

🌺Pregnancy is the most beautiful period in a woman's life. During this period life is full of joy and hope, welcoming a new life-within... But apart from these excitements, there is also stress and strain associated with it, be it physical or more importantly mental state of the to-be mother, like emotional swings, which occurs … Continue reading Tips To Combat Stress During Pregnancy(ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?)

Useful Kitchen tips (ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಲಹೆಗಳು)

Some useful kitchen tips that are tried and tested in my kitchen, hope it comes handy :- [1] Adding a 1/4 tea spoon of table salt while frying onions( For seasoning any dish), brings good aroma of onions to the dish, along which fries onions faster to golden brown. Same tip holds good for tomatoes … Continue reading Useful Kitchen tips (ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಲಹೆಗಳು)

Basic Dosa batter or Plain Dosa recipe and tips( ಸಾದಾ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ)

Dosa or simply dose` (Plain dosa)  is an Indian pancake or crepe which is very common breakfast across south India and in recent years a type of dosa form, Masala dose/dosa is extremely popular world-wide. Every kannadiga would have heard the proverb or saying ' Yellara mane dosenoo tooote' and literal meaning of this is "Dosa … Continue reading Basic Dosa batter or Plain Dosa recipe and tips( ಸಾದಾ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ)

A note on Meditation(ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ)

In everyday life, we tend to get exposed to a lot of things, be at work or at home or outside world and many a times get stressed out.We show our stress and anger on poor children/others family members and yell at them knowingly or unknowingly, make the task in-hand half done or incomplete. There … Continue reading A note on Meditation(ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ)

Poori Recipe and Tips (ಪೂರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು)

Poori ಪೂರಿ is one of the popular, tasty, delicious breakfast recipe.. It can also be made quickly, if any sudden guest drops-in home. Ingredients: Wheat flour ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 cup + 3 tbspns maida or only wheat flour if maida isnt preferred Little oil ಕಲಸಲು ಎಣ್ಣೆ - 2 -3 tbspns for dough. Sugar ಸಕ್ಕರೆ- … Continue reading Poori Recipe and Tips (ಪೂರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು)

Tips/Tricks For Soft Chapathis/Rotis And Different Fold-Rolling Methods (ಮೃದು ಚಪಾತಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು)

Chapathi ಚಪಾತಿ/ Roti is a very popular and common food both in North and South India and across the globe. It can be taken as a breakfast, lunch or dinner, most of the diet-conscious people and diabetics replace rice with chapathi. Here are few tips while kneading the dough that help in making soft chapathis/rotis... … Continue reading Tips/Tricks For Soft Chapathis/Rotis And Different Fold-Rolling Methods (ಮೃದು ಚಪಾತಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು)