Devotional, hymns/ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ, ದೇವರನಾಮ,ದಾಸರ ಪದಗಳು

Daasara PadagaLu/ ದಾಸರ ಪದಗಳು

1. Nara janma bandaaga

2. Aacharavillada naalige

3. Bhaagyada Lakshmi baramma

4. Thanu karagadavaralli

Bhakti GeethegaLu/ Devotional/ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ

1. Shankara, Shashidhara

2. Raghavendra Raghavendrarenniri

3. Gajamukhane ganapatiye

4. Nodu nodu kannaara

5. Varava kode chaamundi

6. Bhakti GeethegaLu

7. Taayi Shaarade lyrics

8. Vaara banthamma

9. Aadi Lakshmi devige aarathiya lyrics

10. Entha anda entha chanda Sharadamma lyrics

11. Neenu naanu onde enu lyrics

12. IvaLe VeenapaaNi , Kodu bega divyamathi, Sharanembe Vaani.

ShlokagaLu,aarati songs../ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ಯಾದಿ..