Oggarane/Onion Rice Bhath Recipe( ಒಗ್ಗರಣೆ/ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ)

ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅನ್ನದ ಬಗೆ  ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಉಳಿದಾಗ, ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ/ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇದು... ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ... ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ.... When you have left over rice at home or if you want to make any flavoured  rice item instantly , then you can prepare this Oggarane Chitranna or Onion Chitranna. … Continue reading Oggarane/Onion Rice Bhath Recipe( ಒಗ್ಗರಣೆ/ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ)